Meet the Team

Lee Rosser
Project Manager/ Cyfarwyddwr y Prosiect
Neil Wall
Site Agent/Asiant Safle
Viv Owen
Works Manager/Rheolwr Gwaith
Christian Morgan
Works Manager/Rheolwr Gwaith
Jonathan Triggs
Engineer/Peiriannydd
Jane Howells
Community Liaison Officer/ Swyddog Cysylltu â'r Cyhoedd
0330 0414651

*Calls to this number are charged at national call rates and included in inclusive minute plans from landlines and mobiles
*Codir tâl ar alwadau i'r rhif hwn ar gyfraddau galw cenedlaethol a'u cynnwys mewn cynlluniau munudau cynhwysol o linellau tŷ a ffonau symudol