Cross Hands Economic Link Road – Phase 2

The completion of the Cross Hands Economic Link Road will provide improved connectivity within the area and in particular will provide improved access to the Cross Hands East Strategic Employment Site (CESES) and other proposed economic Developments within Cross Hands and the surrounding area. Congestion will be relieved on the A48 Cross Hands roundabout as well as at the A476 Gorslas ‘six-ways’ junction.

Upon completion of the Scheme the road will extend from the A48 ‘Diamond’ junction at Cross Hands via the access road serving the (CESES) to the Principal Road A476 at a point approximately 1.2km to the northeast of Gorslas. The new link will provide an alternative connection between the A476 Llandeilo Road and the A48 Trunk Road, avoiding the congested Cross Hands roundabout junction.

Bydd cwblhau Ffordd Gyswllt Economaidd Cross Hands yn darparu gwell cysylltedd o fewn yr ardal ac yn benodol bydd yn darparu gwell mynediad i Safle Cyflogaeth Strategol Dwyrain Cross Hands a Datblygiadau economaidd arfaethedig eraill yn ardal Cross Hands a’r cyffiniau. Bydd llai o dagfeydd ar gylchfan yr A48 Cross Hands yn ogystal â chyffordd “chwe-ffordd” yr A476 Gors-las.

Ar ôl cwblhau’r Cynllun, bydd y ffordd yn ymestyn o gyffordd ‘Diamond’ yr A48 yn Cross Hands drwy’r ffordd fynediad sy’n gwasanaethu Safle Cyflogaeth Strategol Dwyrain Cross Hands i Brif Ffordd yr A476 ar bwynt sydd oddeutu 1.2km i’r gogledd-ddwyrain o Gors-las. Bydd y ffordd gyswllt newydd yn darparu dolen gyswllt arall rhwng yr A476 Heol Llandeilo a chefnffordd yr A48, gan osgoi cyffordd cylchfan Cross Hands lle mae nifer o dagfeydd.

 

 

 

Project Location