Meet the Team Cwrdd â’r tîm

Lee Rosser
Project Manager Rheolwr Prosiect
Tomos Evans
Site Agent Asiant Safle
Greg Newman
Quantity Surveyor Syrfëwr Meintiau
Jane Howells
Community Liaison Officer Swyddog Cyswllt â’r Cyhoedd
0330 0414651

Calls to this number are charged at national call rates and included in inclusive minute plans from landlines and mobiles.
Bydd galwadau yn costio yn ôl y gyfradd genedlaethol a byddant yn rhan o funudau cynwysedig ffôn symudol a llinell dir.