Frithwaun and Pont y Frithwaun Bridges

Alun Griffiths (Contractors) Ltd (Griffiths) has been appointed by Bridgend County Borough Council as the main contractor to undertake structural repairs to strengthen Pont-y-Frithwaun River Bridge and Frithwaun Community Route Bridge  located on the A4061 between Pant-yr-Awel and Blackmill in the Ogmore Valley. The Pont-y-Frithwaun and Frithwaun bridges support the A4061 road carriageway and two footways over the River Ogmore and over the Ogmore Valley Cycle Path respectively. The A4061 is one of the main routes in the Ogmore Valley and also provides an inter-valley connection into the Rhondda Valley. The original bridges on the site had masonry abutments, which were widened and realigned in the 1940s carrying the A4061.

Mae Alun Griffiths (Contractor) Ltd (Griffiths) wedi cael ei benodi fel Prif Gontractwr gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ymgymryd â gwaith atgyweirio strwythurol i gryfhau Pont Afon Pont-y-Frithwaun a Llwybr Cymunedol Pont Frithwaun sydd wedi’u lleoli ar yr A4061 rhwng Pant-yr-Awel a Blackmill yn Nyffryn Ogwr. Mae’r pontydd Pont-y-Frithwaun a Frithwaun yn cynnal lôn gerbydau’r A4061 yn ogystal â dwy droedffordd dros yr Afon Ogwr a thros y Llwybr Beicio Dyffryn Ogwr, yn ôl y drefn honno. Mae’r A4061 yn un o’r prif lwybrau yn Nyffryn Ogwr ac mae hefyd yn darparu cysylltiad rhyngddo a Chwm Rhondda. Roedd gan y pontydd gwreiddiol ar y safle ategweithiau maen, a gafodd eu lledu a’u hadlinio yn y 1940au oedd yn cario’r A4061.

Location Plan

Project Location