Cwrdd â’r tîm/Meet the Team

Andrew Davies
Rheolwr y Prosiect/Project Manager
Richard Spooner
Rheolwr Adeiladu/Construction Manager
Swyddog Cysylltu â'r Cyhoedd/Public Liaison Officer
0330 107 1504

*Codir tâl ar alwadau i'r rhif hwn ar gyfraddau galw cenedlaethol a'u cynnwys mewn cynlluniau munudau cynhwysol o linellau tŷ a ffonau symudol
E-bost: A40LVRCEnquiries@alungriffiths.co.uk

*Calls to this number are charged at national call rates and included in inclusive minute plans from landlines and mobiles
Email: A40LVRCEnquiries@alungriffiths.co.uk