Cwrdd â’r tîm/Meet the Team

Richard Bruten
Cyfarwyddwr y Prosiect/Project Director
Julian Davies
Rheolwr y Prosiect/Project Manager
Michael Crowley
Rheolwr Adeiladu/Construction Manager
Swyddog Cysylltu â'r Cyhoedd/Public Liaison Officer
01654 702 703

*Codir tâl ar alwadau i'r rhif hwn ar gyfraddau galw cenedlaethol a'u cynnwys mewn cynlluniau munudau cynhwysol o linellau tŷ a ffonau symudol
E-bost: dyfibridgeenquiries@alungriffiths.co.uk

Tel: 01654 702 703
*Calls to this number are charged at national call rates and included in inclusive minute plans from landlines and mobiles
Email: dyfibridgeenquiries@alungriffiths.co.uk