Meet the Team

Owain Thomas
Rheolwr Prosiect/ Project Manager
Simon Parkinson
Dirprwy Reolwr Prosiect/ Deputy Project Manager
Gwilym Dickson
Asiant Safle/ Site Agent
Steffan Lewis
Asiant Safle/ Site Agent
Osian Jones-Evans
Uwch Beiriannydd/ Senior Engineer
Mandy Evans
Swyddog Cyswllt Cymunedol/ Community Liaison Officer

Rhif ffon/ Tel no: 03300412185
Mae galwadau am ddim i'r rhif hwn ynghyd â tâl mynediad eich darparwyr galwadau/
Calls are free to this number plus your call providers access charge