Meet the Team

Nick Cleary
Rheolwr Prosiect/ Project Manager
Owain Thomas
Dirprwy Reolwr Prosiect/ Deputy Project Manager
Simon Parkinson
Rheolwr Adeiladu/ Construction Manager
Gwilym Dickson
Asiant Safle/ Site Agent
Mandy Evans
Swyddog Cyswllt Cymunedol/ Community Liaison Officer

Rhif ffon/ Tel no: 03300412185
Mae galwadau am ddim i'r rhif hwn ynghyd â tâl mynediad eich darparwyr galwadau/
Calls are free to this number plus your call providers access charge